X

17

پارامترها و مشخصات رفتاری بتن غلتکی بستگی به کیفیت مصالح مصرفی، نسبت‌های اختلاط و میزان تراکم یا تحکیم مخلوط بتن غلتکی در حین اجرا دارد. به طور کلی مشخصات و خواصی از بتن غلتکی که به کیفیت مصالح سنگ دانه‌ها بستگی دارند، نظیر خواص مکانیکی و حرارتی، مشابه خواص متناظر در بتن حجیم معمولی است. با این حال، از آنجا که خواص کیفی و اندازه سنگ دانه‌های مصرفی در بتن غلتکی، و همچنین کیفیت و روش اجرای بتن غلتکی تنوع و گستردگی بیش‌تری دارند، دامنه تغییرات خواص بتن غلتکی نسبت به بتن حجیم متعارف بیش تر است.

علاوه بر این، با توجه به روش اجرای سدهای وزنی بتن غلتکی، تعداد زیادی درز اجرایی افقی بین لایه‌های نسبتاً نازك بتن ریزی در بدنه سد ایجاد می‌شوند. نحوه آماده سازی و کنترل کیفی این درزها تاثیر تعیین کننده‌ای در نفوذپذیری و پارامترهای مقاومت برشی درزهای اجرایی مذکور دارد. وجود تعداد زیاد درزهای اجرایی بتن ریزی و متراکم نمودن مخلوط بتن غلتکی بدون اسلامپ با استفاده از غلتک، به خصوص در مخلوط بتن غلتکی با مواد سیمانی کم، محصولی را به وجود می‌آورد که بسیاری از خواص آن غیرهمگن است. برای نمونه نفوذپذیری بتن غلتکی در راستای عمود بر لایه‌های بتن ریزی (راستای قائم) به میزان قابل توجهی کم تر از نفوذپذیری در راستای افقی (و در امتداد درزهای اجرایی بتن ریزی) است.

با توجه به شرایط فوق، خواص رفتاری بتن غلتکی، به خصوص مدول الاستیسیته، خزش و ظرفیت کرنش کششی،حتی الامکان باید با انجام آزمایش بر روی نمونه‌های بتن غلتکی در پروژه مورد نظر تعیین شوند. فرایند تهیه و آماده سازی نمونه‌های بتن غلتکی و انجام آزمایش ها باید به نحوی انجام پذیرند که نتایج حاصل حتی المقدور معرف ویژگی‌های واقعی مخلوط بتن غلتکی مورد استفاده در پروژه باشد.

نظر ها

بتن اکسپوز معماری
دوشنبه 14 اسفند 1396 01:26
ممنون از مطالب خوبتون

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi